من به طرز شگفت انگیزی می خواهم از خدا سپاسگزارم که به من دانش، انگیزه، منابع و ایده لازم را برای اجرای این پروژه داده است. بدون اجازه خدا، این هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

برای او، و از طریق او و برای او، همه چیز است؛ که برای همیشه درخشید. آمین

Apostle Paul in Romans 11:36
You are running YouPHPTube version 5.01! You can upload max of 200.00MB! You can storage unlimited minutes of videos! You have 6,524.83 minutes of videos!